Hakkımızda

ON'da
UY'uşuq idik,
UL'a indik, Yeryüzünü fethettik.

ONUYUL Nedir?

ONUYUL Türklerin ilk Küresel Devletidir.Tarihsel kaynaklara göre Atalarımızın kurduğu ve yerkürenin her tarafına yayılmış Türkçe konuşan, yazıyı icat ederek medeniyete adım atan bilinen ilk devlettir.Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber M.Ö 15000 ile M.Ö 8500 ler arasında varlık gösterdiği bilinmektedir.M:Ö 15000 lerden itibaren kabileler, klanlar, obalar halinde yaşayan Ön-Türklerin ON(10) UL(İL) Halkının UY(OY)uyla aralarında UYuşarak bir araya gelip devlet şeklinde örgütlenmesiyle oluşan ilk demokrasidir.
ÖnTürk Uzmanı Kazım Mirşan, ONUYUL ‘ un adını, tarihi M.Ö.5000 olarak tespit edilen ve St.Petersburg Müzesinde bulunan “ON Notası” denen, tahta çubuklara yazılmış tarihteki ilk barış teklifi metnini okumuştur.

On Notası

”UC-UÇU ÖGÜZ AŞU EL: BU ALTIN ON UY UL UÇ BU , EL BU, ES BU, ESİD. ÖGÜ AP-AQIN UÇ ISIP BUY, İP-İNİNÇİP, İNİNÇİN AP-ANTI BU ÖGÜÇ. BU ÖP-ÖSÜ AQIN ALT AW ES ÖG EKİ EDİS UÇU"

"ONUYUL’un saygın önderi,
Ve akınlar yapan ORDU’nun sorumlusu olarak
Halkın adına sana barış öneriyorum,
Yüce and’ım, barış şartlarının teminatıdır."

"ON Notası"nda C, D, E, X, Ω, Ψ gibi bugüne kadar Latin alfabesi kökenli zannettiğimiz harflerin yanısıra, IYI (Kayı) tamgası da net olarak görülmektedir.Harf devrimiyle biz alfabe ithal etmedik, sadece özbe öz Türk malı olan kendi alfabemize döndük..!
Günmüz Türkçesi ile dahi;
=Uç, lider;
Aşu=aşırı, öte;
Bu Altın=sorumlu, altta olan, sorumluluk altında olan.
El=kişinin dışında olan, öteki, yani halk, Elalem (..el duyarsa?);
Uyul=uy'ma hali, uyuşma, birlik;
Aqın=akın,
Antı=and'ı, yemini;
Ögü=öv'ü, öv/mek'ten;
Ögüç=övünç,
Ög=öv ...
Bu=Bu, şu, o
gibi 11 sözcüğü günümüzden 7 bin yıl önce Orta Asya'da konuşulan Türkçeden çıkarabilmekteyiz.

Ve en önemlisi de; ONUYUL'un Saygın Önderi Başkomutan "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" demekte ve komşu kavme barış teklif etmektedir.Sümer'den Mısır'dan binlerce yıl öncesinde "BARIŞ" kavramına ulaşmış (Barbar?) Atalarımızın o zamana göre nasıl bir yüksek bir ahlaka ve uygarlığa sahip olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Türkler tarih boyunca kendilerini ON,OQ,OK,ÖK gibi ünvanlarla adlanmışlardır.ON kelimesi OZ, Kozmos, Evren kavramlarıyla birlikte anılmaktadır.Ön-Türk mitolojisine göre insanlar doğmadan önce ON'da yani Kozmosta UY'uşuk-Ruhlar halindeyken yana yana dönerek, nur ve ışık halinde UL'a / İL'e yeryüzüne inerek doğmakta ve yine öldükten sonra yakılarak döne döne alev-ışık halinde OK olarak uçmakta ON'a Kozmoza geri dönmektedir.ÖZetle ONUYUL halklarının ON(OZ)'dan geldik ON(OZ)'a döneceğiz şeklinde tek Tengri ve tevhid inancıyla birlikte Quantum Fesefesinin dayanaklarına; bilinen tüm çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerden binlerce yıl önce ulaştıklarını ve nasıl bir yüksek felsefi kavrayışa sahip olduklarını da tahmin edebilirsiniz.

Böylesine yüksek bir ahlaka ve felsefi bilince sahip, yazıyı icat ederek medeniyeti başlatan ONUYUL Halklarını tarihin tozlu sayflarında bırakmak, değil Türklüğe İnsanlığa ihanet olurdu.

Şimdi ATAlarımızı Onurlandırma Zamanı..!

ONUYUL.com nedir?

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere onuyul.com'un 1. amacı Türk Tarih Tezinin çağdaş bulgularla desteklenerek tartışılması ve güncellenmesidir.

2.Amacı Atatürk ilke ve devrimlerinin her geçen gün artan önemine vurgu yaparak Atatürk ilkelerinin doğal olarak 6'dan 10'a çıkarılmasıdır.

3.Amacı her geçen gün yozlaşan Türkçemizin içine sızan HAİN.! yabancı kelimelerin yerine Öztürkçe karşılıklar bularak "Dilde Birlik" ülküsüyle yeryüzünün ilk Öztürkçe Toplumsal (sosyal) ağını onuyul.com altında kurmaktır.

Sanal bir ağın doğal sonucu karşılıklı alışveriştir.Bizler bunu sadece bilgi ve fikir alış verişi olarak görmüyoruz."Türk'ün Malı, Yurdum Malı, Her Türk Onu Kullanmalı" sözüyle kutlanan yerli malları haftasını yılın 52 haftasına yayarak, oluşturduğumuz Ortak Pazar bölümünde üyelerimize ürün ve hizmetlerini sergileme olanağı sunarak üyelerimize E-Ticaret altyapısı sağlamak ve üyelerimiz arasında karşılıklı iş olanakları yaratmak 4. amacımızdır.

Saygılarımızla

Onuyul Yönetimi